This category might just contain the most variation: Documentary, slick commercials, satire and Gonzo Journalism…

[videogallery id=”Idealist-EN”]In dit kopje zit misschien wel de meeste variatie: Van documentaire, tot gelikte reclame, van satire tot Gonzo Journalism…

[videogallery id=”Idealist”]