Most of the shorts below have been written, shot and cut within 48 hours and prove how much is possible, even with sleep deprivation…

[videogallery id=”Fictie-EN”]De meeste filmpjes hier zijn binnen 48 uur geschreven, geschoten en geknipt en bewijzen wat mogelijk is, zelfs met een ernstig slaaptekort…

[videogallery id=”Fictie”]